Hier treft u het huidige wijkontwikkelplan (WOP) van Vlakwater aan:

Het wijkontwikkelplan

De verbeelding