Op 13 april 2015 organiseert de Stichting Wijkraad Vlakwater in het theehuis van het Odapark haar eerste bewonersavond voor alle bewoners van de wijk Vlakwater.

 

Na de ontvangst zal om 19.00 uur wijkagent Anthony van Baal spreken over zijn werkzaamheden als politieman in de wijk. 

Na een korte pauze staat om 20.00 uur de jaarvergadering op de agenda waarin onder andere het secretarieel en financieel jaarverslag aan de orde komen. Ook zal met de aanwezige wijkbewoners van gedachten gewisseld worden over nieuwe activiteiten en wensen op het gebied van verkeersveiligheid, buurtverbindende activiteiten, WMO-beleid en dergelijke.

Het verslag van de bewonersavond treft u aan in de nieuwsbrief van mei 2015.