Filters

Op 13 april 2015 organiseert de Stichting Wijkraad Vlakwater in het theehuis van het Odapark haar eerste bewonersavond voor alle bewoners van de wijk Vlakwater.