Van maandag 11 t/m donderdag 14 april wordt er gevlogen boven de Peel. De training staat in het teken van het aanvragen van luchtsteun. De militairen op de grond leggen met deze oefening een eindexamen af.

De wijkraad heeft naar het college van B&W haar zorg uitgesproken over een vergunningaanvraag voor een nieuwe, zeer grote varkensstal aan de Kiekweg, met een groeicapaciteit van 3800 naar 7000 varkens. De Kiekweg ligt in de onmiddellijke nabijheid van onze wijk en de uitbreiding vormt een bedreiging voor de leefbaarheid in onze wijk en de gezondheid van onze bewoners. (link naar brief).

Op de vorig jaar gehouden jaarvergadering (16 april 2018)  heeft de gemeente een meerjarenplan gepresenteerd over de verkeersveiligheid in onze wijk Vlakwater.

De jaarlijkse bewonersavond waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde (financiële) beleid werd goed bezocht. Ruim 40 wijkbewoners waren aanwezig.

Op zaterdag 16 april heeft er een bijzondere gemeentelijke Ambitiedag in MFC Brukske plaatsgevonden met heel betrokken mensen.

Wat maakte deze dag bijzonder?

Bewonersavond Vlakwater

Wijkraad Vlakwater organiseerde op maandag 25 april in het theehuis van het Odapark een bewonersavond voor alle bewoners van de wijk Vlakwater. Ongeveer 30 wijkbewoners waren aanwezig. Na de ontvangst en de jaarvergadering met secretarieel en financieel jaarverslag was het woord aan Tom Vaessen om het eerste 'wijkgesprek' van Vlakwater in goede banen te leiden. 

Op 13 april 2015 organiseert de Stichting Wijkraad Vlakwater in het theehuis van het Odapark haar eerste bewonersavond voor alle bewoners van de wijk Vlakwater.

Door de dorps- en wijkraden van Venray is de stichting GlaswebVenray  bij de notaris opgericht. De stichting streeft

In onze wijk en in Veltum is een pilot gestart om het onderhoud van de openbare ruimte te laten uitvoeren door mensen met een WSW-achtergrond in een bedrijfsmatige setting,