Op maandag 11 mei 2015 sprak de wijkraad met een afvaardiging van B&W. Burgemeester Hans Gilissen en wethouder Jan Loonen maakten met onze nog jonge wijkraad kennis om te weten wat er speelt in onze wijk en te weten wie de gezichten achter de namen zijn.

Wethouders Lucien Peeters en Ike Busser waren wegens andere verplichtingen helaas afwezig. De opvolger van wethouder Hans Teunissen is nog niet benoemd en was er daarom ook niet bij.

We spraken o.a. over de bomenkap Merseloseweg en over de uitstekend bezochte eindejaarstreffens en bewonersavond in april j.l.  Onze zorgen over de vergrijzing in de wijk en de daarmee samenhangende problematiek werd gedeeld. Leegstand van woningen en mogelijke vereenzaming van alleenstaande ouderen in de relatief grote woningen in onze wijk is een zorg. Hoe bevorderen we de cohesie in de wijk, hoe maken we de ‘noaberzorg’, het op elkaar letten, beter? 

Ook over de verkeersveiligheid in de wijk spraken we uitgebreid met als hoofdzaken de door te snel rijdend verkeer onveilige Hoenderstraat, de gevaarlijke drukte en het ontbreken van fietspaden op de Merseloseweg en de ontoereikende verlichting op de Hoopweg. 

Het was een zinvol gesprek waarbij ons handreikingen zijn gedaan hoe e.e.a. in gang te zetten.