Venray Dementievriendelijk is een brede maatschappelijke beweging met als doel mensen met dementie zo lang als mogelijk hun plaats in onze samenleving te doen behouden.

Een doel dat we alleen gezamenlijk en op langere termijn kunnen bereiken. Een doel ook dat alleszins de moeite waard is om hard aan te werken.

Immers, komende decennia verdubbelt het aantal mensen met dementie. Hun mantelzorgers verdienen alle mogelijke ondersteuning. Ongeveer de helft van de mantelzorgers geeft aan zich zwaar overbelast te voelen. Veel mantelzorgers dreigen daardoor zelf hulpvrager te worden.

Een belangrijke stap in het bereiken van onze doelstelling is de inwoners van Venray te informeren over de impact van dementie. Zowel voor degenen met dementie als ook voor de mantelzorgers. Tegelijkertijd willen we de boodschap overbrengen dat mensen met dementie vaak veel meer kunnen dan wij denken. Zeker in de eerste jaren van het ziekteproces is er nog veel kwaliteit van leven te winnen. 

In de Week van de Dementie, van 17 tot en met 21 september, willen we zoveel mogelijk Venrayse mensen bereiken. Dat doen we door iedere dag een activiteit te organiseren. Sport, dans, kunst, informatie en amusement komen in het programma allemaal langs.

Wij nodigen u van harte uit om bij een of meerdere activiteiten aanwezig te zijn. Speciaal willen we u uitnodigen voor de afsluitende feestelijke bijeenkomst op vrijdag 21 september in de Schouwburg.