De woonvisie is een mogelijkheid uiting te geven aan de ideeën van het gemeentebestuur met betrekking tot het woonbeleid. 

De woonvisie is niet alleen een document van de gemeente en haar zakelijke partners. De woonvisie is vooral geschreven vanuit de wensen van de Venrayse bevolking. In verschillende gespreks- en discussierondes zijn die wensen op tafel gelegd en verwerkt in uitgangspunten. Kortom: de woonvisie is van ons samen.

Om die betrokkenheid een plaats te geven heeft de gemeente een uitgebreid communicatietraject voor de opstelling en vaststelling van de woonvisie opgezet. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de makelaardij, en de zorg. Er is een avond gehouden voor inbreng van de stakeholders. Voorts zijn aanvullende presentaties gehouden bij de Woontafel, de participatieraad en vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden. (afspraken in planning)

Lees hier het rapport.