Samen met de gemeente en mogelijke financiers verkent GlaswebVenray momenteel de  financieringsmogelijkheden. Naar verwachting is er voor de zomer duidelijkheid over de financiering. Met als uitslag een GO of NO GO.

 

Zoals de opdracht en de plannen er liggen zal gestart worden met de aanleg van glasvezel in de dorpen, gevolgd door aanleg in de wijken.

Verdeeld over de gehele gemeente Venray worden 12 POP-locaties (netwerkverdeelstations) geplaatst. De aanleg zal gefaseerd per POP-locatie plaatsvinden. 

Dit betekent dat niet overal tegelijk wordt begonnen met de aanleg en dat de ingebruikname van het netwerk ook per fase plaats zal vinden. Bij die fasering wordt voorrang gegeven aan die gebieden waar voldoende aanmeldingen zijn. De bewoners van onze gemeente bepalen dus mee of er wel of geen glasvezel in uw dorp / wijk komt. 

De opdracht die GlaswebVenray van de dorpsraden en wijkraden mee heeft gekregen ‘het aanleggen van een volledig dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Venray en Holthees’ blijft onverminderd van kracht.

GlaswebVenray gaat voor een volledig dekkend glasvezelnetwerk maar alleen als U het wilt! 

Aanmelden blijft mogelijk via de website van GlaswebVenray, bij de Glasweb-vrijwilligers en bij de informatiepunten Welcom bij Kivits  en Electro Gommans.