Op zaterdag 16 april heeft er een bijzondere gemeentelijke Ambitiedag in MFC Brukske plaatsgevonden met heel betrokken mensen.

Wat maakte deze dag bijzonder?

Bewonersavond Vlakwater

Wijkraad Vlakwater organiseerde op maandag 25 april in het theehuis van het Odapark een bewonersavond voor alle bewoners van de wijk Vlakwater. Ongeveer 30 wijkbewoners waren aanwezig. Na de ontvangst en de jaarvergadering met secretarieel en financieel jaarverslag was het woord aan Tom Vaessen om het eerste 'wijkgesprek' van Vlakwater in goede banen te leiden. 

Op 13 april 2015 organiseert de Stichting Wijkraad Vlakwater in het theehuis van het Odapark haar eerste bewonersavond voor alle bewoners van de wijk Vlakwater.

Door de dorps- en wijkraden van Venray is de stichting GlaswebVenray  bij de notaris opgericht. De stichting streeft

In onze wijk en in Veltum is een pilot gestart om het onderhoud van de openbare ruimte te laten uitvoeren door mensen met een WSW-achtergrond in een bedrijfsmatige setting,