Een BurgerTop is een bijeenkomst om nieuwe ideeën te bedenken voor en door de samenleving van een stad of een gemeente. Ideeën die ontstaan door gesprekken met elkaar te voeren over wat er goed gaat, wat er beter kan, waar je trots op bent of waar kansen liggen. Samen bepalen wij wat we belangrijk vinden voor onze gemeente. 

Momenteel zie je door heel Nederland de roep om inwoners meer inspraak, zeggenschap en ruimte te geven om mee te praten over beslissingen die genomen worden. We moeten daarin met elkaar durven te experimenteren, durven te luisteren naar inwoners en hun zorgen of bijdrage serieus nemen. 

Daarom organiseren wij een BurgerTop.

Een bijeenkomst op één dag waar maximaal 1.000 inwoners uit de gemeente met elkaar het gesprek voeren. Op die dag zijn we niet gebonden aan verkiezingsprogramma’s of politieke afspraken, maar juist aan wat ons bindt: de gemeente Venray als geheel voor nu en in de toekomst. 

In de gemeente Venray gebeurt veel, heel veel! We kunnen stellen dat Venray een actieve samenleving is. Toch is het goed om met elkaar te blijven nadenken en praten over de toekomst. Ideeën hiervoor kunnen zijn …

·         stimuleren van duurzaamheid in de gemeente

·         fijne en goede plekken voor jongeren creëren 

 

·         een zorgzame samenleving bevorderen

·         stimuleren van (groen)educatie

·         toeristische mogelijkheden ontwikkelen

 

Kortom vele ideeën, vele mogelijkheden en kansen. Deze kansen en mogelijkheden kunnen alleen maar meer worden als we hierover met elkaar spreken.

 

Praktische informatie

Datum:             28 januari 2017

Tijd:                 9:30 – 18:00

Locatie:            Evenementenhal Venray

Deelname:         Kosteloos

Aanmelden:      via www.burgertopvenray.nl

 

Meer weten over de BurgerTop Venray? Ga naar www.burgertopvenray.nl.