Op zaterdag 16 april heeft er een bijzondere gemeentelijke Ambitiedag in MFC Brukske plaatsgevonden met heel betrokken mensen.

Wat maakte deze dag bijzonder?

De Ambitiedag  van de gemeente Venray kwam tot stand door een burgerinitiatief met behulp van de gemeente. Veertig vrijwilligers uit de gemeente namen deel.  ’s Ochtends  werd in vijf van te voren samengestelde groepen een dialoog gevoerd over het thema Betrokkenheid. Het bijzondere aan dialoogvoeren is dat ieder zijn droom kan delen in een besloten intieme groep onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.  Oeverloze discussies of dominante personen krijgen geen kans een stempel te drukken op de groep waardoor ideeën niet de kans krijgen vast te lopen in een niets. ’s Middags werden de resultaten per groep gepresenteerd. Acht ideeën waarvan er vijf tot een concreet plan zijn omgevormd. De vervolgstap is dat de gevormde groepen samen hun plan uitwerken de komende maanden, eventueel met ondersteuning van de werkgroep. Tussentijds komt de groep een aantal keren bij elkaar. Grote kans dat de gemeente Venray in november minimaal vijf (duurzame) initiatieven rijker wordt. 

Deze vijf concrete plannen zijn  (1)een jongeren “klooi”plaats: een plek om lekker te sleutelen aan de brommer of fiets, (2) een Tour de Venray : toeren met een bus en kennis delen van mooie (buurt)projecten, (3) ontmoetingen tussen burger en overheid faciliteren, (4) jong & pittig belegen: jong en oud samen laten koken en eten, en (5)een zorgcoöperatie opzetten.  De andere ideeën die misschien nog opgepakt worden waren  een sociale kaart PLUS  en  een  vrijwilligersplan opstellen  en een “Laat het over aan de markt” idee.

Deze ambitiedag maakte duidelijk dat samen een initiatief kan groeien en dat samen heel wat positiefs kan worden bereikt. In november komt het vervolg met een feestelijke dag waar u zich kunt laten verrassen door de co-productieve inzet van een aantal inwoners uit de gemeente Venray.  U bent dan ook welkom. Zo kunt u ideeën opdoen hoe u een burgerinitiatief kunt oppakken en succesvol kunt maken.