Er worden in de dorpen en wijken van Venray informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom de drie decentralisaties AWBZ-Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.  

De volgende data en locaties zijn vastgelegd:

 

- Antoniusveld, Landweert (’t Stekske Landweert, 19 januari 14.00-16.00)

- Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck (De Kei Geijsteren, 20 januari, 19.30-21.30)

- Centrum, Centrum Noord-West, Centrum West-Midden, Centrum West-Zuid (De Kemphaan 21 januari 19.30-21.30)

- Smakterheide, Brabander, Vlakwater, Veltum (’t Schöpke, 23 januari 19.00-21.00)

- Centrum-Oost (Bomenbuurt, Oranjebuurt, Burggraaf), Brukske (De Kiosk, 26 januari 14.00-16.00)

- Oostrum, Oirlo, Castenray en Smakt/Holthees (De Oesterham Oostrum 27 januari 19.00-21.00)

- Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel (Kleine Loef Vredepeel, 28 januari 19.30-21.30)

- Leunen, Veulen, Heide (De Hoefslag Veulen, 29 januari 19.30-21.30)

Als iemand niet kan op de dag dat de bijeenkomst in zijn dorp/ wijk plaatsvindt, kan hij ook op een andere datum op een andere locatie aansluiten.

 

Opzet bijeenkomsten

Zoals in het DRO en WRO besproken, splitsen we de bijeenkomsten op in twee onderdelen:

1.Een plenair gedeelte met een presentatie en een interactief deel dat voornamelijk in zal gaan op bewonersinitiatieven vanuit dorpen en wijken en hoe die concreet vorm en inhoud kunnen krijgen (wat wordt er verwacht, welke ondersteuning is er mogelijk, etc.)

2.Een informatiemarkt waar mensen laagdrempelig informatie kunnen ophalen en vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld dagbesteding, persoonsgebonden budget (pgb), continuïteit van jeugdhulp, tegenprestatie voor de uitkering, overgangsrecht, hulp bij huishouden, kennismaking gezinscoaches en wijkteams, etc.