Wijkraad Vlakwater wordt belangenbehartiger voor bewoners Molenklef

De meerderheid van de bewoners van Molenklef heeft haar voorkeur uitgesproken voor de Wijkraad Vlakwater als hun belangenbehartiger vanaf 1 januari 2015.

 

26 November kreeg ieder huishouden in Molenklef een stemkaart waarop de bewoners van Molenklef hun voorkeur konden aangeven voor het vervolg van de belangenbehartiging. Ze konden kiezen voor de Wijkraad Noord-West of voor de Wijkraad Vlakwater. Met beide wijkraden is afgesproken dat de uitkomst van deze raadpleging bepalend zou zijn en per 1 januari 2015 zal ingaan.

Respons op raadpleging

Van de 137 verstuurde kaarten kwamen er 84 terug bij de gemeente; een hoge respons voor een dergelijke raadpleging. 56 bewoners kozen voor Wijkraad Vlakwater en 28 bewoners voor Wijkraad Noord-West.

Dank en waardering voor inzet wijkraad Noord-West

Op verzoek van de gemeente behartigde de Wijkraad Noord-West de afgelopen 10 jaar de belangen van de bewoners van Molenklef. De wethouder Leven, Lucien Peters, dankt de Wijkraad Noord-West voor de inzet en spreekt hiervoor zijn waardering uit.