In onze wijk en in Veltum is een pilot gestart om het onderhoud van de openbare ruimte te laten uitvoeren door mensen met een WSW-achtergrond in een bedrijfsmatige setting,

nl via ‘De Combinatie’ (een samenwerkingsproject van Gebr. Thijssen en Gunhoek de Hoveniers). Bijkomend doel is om inspraak en medewerking van de eigen wijkbewoners in deze mogelijk te maken. 

Iedere  week is er op woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur een inloopspreekuur in Wijk Ontmoetings Centrum ‘t Schöpke in Veltum.

Binnenkort komt hiervoor een speciale website in de lucht (http://www.decombinatievenray.nl/).  Via onze eigen website zullen wij u nader informeren. Lees meer bij Peel en Maas: uitvoering-pilot-beheer-openbare-ruimte-van-start