Ondernemers en bewoners van het buitengebied gemeente Venray opgelet!
Georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als de bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied van de gemeente.

In het kader daarvan heeft u enkele weken geleden een brief ontvangen met de vraag of u wilde deelnemen aan een enquête over het buitengebied van de Gemeente Venray. Een groot deel van de inwoners en ondernemers in het buitengebied heeft de enquête ingevuld, waarvoor dank. Om iedereen alsnog een kans te geven hun bevindingen met de gemeente te delen, zal er binnenkort opnieuw een brief naar u verstuurd worden met de vraag om de enquête alsnog in te vullen. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de acties, aanpassingen en eventuele maatregelen die genomen gaan worden in het buitengebied. Het is dus belangrijk dat u uw bevindingen met ons deelt.