De wijkraad heeft naar het college van B&W haar zorg uitgesproken over een vergunningaanvraag voor een nieuwe, zeer grote varkensstal aan de Kiekweg, met een groeicapaciteit van 3800 naar 7000 varkens. De Kiekweg ligt in de onmiddellijke nabijheid van onze wijk en de uitbreiding vormt een bedreiging voor de leefbaarheid in onze wijk en de gezondheid van onze bewoners. (link naar brief).

Inmiddels is bekend dat het college van B&W in gesprek gaat met de betreffende ondernemer om het varkensbedrijf te verplaatsen of te beƫindigen. De uitbreiding past niet binnen de huidige Visie Veehouderij, aldus wethouder Jenneskens in de Peel en Maas van 22 april j.l..