Het bestuur van de Stichting Wijkraad Vlakwater bestaat uit:

Loes Straatman (voorzitter)

Inge Adriaansens (secretaris)

Pieter Weerts (penningmeester)

Rene Lenards

Hans Visscher

Helma van Elst