De jaarlijkse bewonersavond waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde (financiële) beleid werd goed bezocht. Ruim 40 wijkbewoners waren aanwezig.

Na een kort huishoudelijk deel waarin de diverse verslagen werden besproken kwam Jacob Beens (verkeerskundige gemeente Venray) aan het woord om het voorstel aktieplan Vlakwater te bespreken. Dit plan behelst een verkeerskundige analyse en stappenplan voor een duurzame veilige inrichting van de wijk Vlakwater. Het voorstel vindt u hier. 

Daarna kwam onze secretaris, Inge Adriaansens, nog aan het woord om het plan van aanpak van de Werkgroep 'Lief en Leed' te presenteren. De presentatie vindt u hier.

Het verslag van de bewonersavond kunt u hier lezen.