Op de vorig jaar gehouden jaarvergadering (16 april 2018)  heeft de gemeente een meerjarenplan gepresenteerd over de verkeersveiligheid in onze wijk Vlakwater.

Het plan Vlakwater omvat meerdere fasen die over meerdere jaren verdeeld zijn. Die fasering heeft met de (financierings)omvang van het totale gedetailleerde plan te maken.

De bewoners die aanwezig waren op de jaarvergadering in 2018 vonden dat een goed voorstel. Er zijn in de periode na deze jaarvergadering ook geen bezwaren vanuit de wijk  gekomen. Het gehele plan staat op de website van onze wijkraad.

 

Het plan en de uitvoering van de maatregelen voor Vlakwater-Noord ( de fase I: Hoenderstraat ) was daarmee definitief en qua uitvoering voorzien medio 2019:

 

#

Locatie

is nu

wordt

1

Merseloseweg – Hoenderstraat

plateau met voorrang

inritconstructie

2

Hoenderstraat (n.t.b. t.h.v. 107 bocht)

-

schanskorven

3

Hoenderstraat – Korte Drilweg

voorrangskruising

gelijkwaardig kruisingsplateau

4

Hoenderstraat – Biezenvenneke

voorrangskruising

gelijkwaardig kruisingsplateau

5

Hoenderstraat – Biezenvenneke – Hiept

voorrangskruising

gelijkwaardig kruisingsplateau

6

Hoenderstraat (n.t.b. t.h.v. ziekenhuis)

-

Schanskorven

7

Hoenderstraat – Gemmadal

voorrangskruising

gelijkwaardig kruisingsplateau

8

Merseloseweg – Korte Drilweg – Aan de Dril

twee gelijkwaardige kruisingen waarvan een met plateau

groot kruisingsplateau met voorrangskruisingen

9

Merseloseweg – Biezenvenneke

voorrangskruising

inritconstructie

-

Vlakwater ten noorden van Merseloseweg

Max.snelheid= 50 km/h

Zone 30 km/h

 

 Op 26 april 2019 heeft de gemeente aangegeven op zeer korte termijn te starten met de herinrichting Hoenderstraat. Uiteraard zal dit met ongemak gepaard gaan en zullen over een periode van 6 weken delen moeten worden afgesloten om het te kunnen realiseren. Tijdens de werkzaamheden zal de afsluiting in de Korte Drilweg tijdelijk verwijderd worden om de toegankelijkheid van de wijk te waarborgen voor bewoners en hulpdiensten. Na afronding van het werk wordt de afsluiting weer teruggeplaatst.

Lees hier de informatie van de gemeente

 Vanuit de wijkraad is doorlopend bij de gemeente tevens aandacht gevraagd voor de zorgen over ontwikkeling verkeersveiligheid ( lees snelheid ) van de Merseloseweg. De aanpak van deze straat (deel van een toekomstig omvangrijker plan) laat zoals bekend nog om meerdere redenen op zich wachten. Er wordt vanuit de wijkraad aangedrongen om vooruitlopend op een definitief later plan, nu in gesprek te blijven (binnen de beperkte mogelijkheden en budget van gemeente), over passende maatregelen  met als doel de snelheid elders in de wijk en met name op de Merseloseweg te blijven monitoren en waar nodig bij te sturen bijvoorbeeld door middel periodiek snelheidsmetingen en maximum snelheid borden.

De wijkraad, concluderend, stelt zich als doel om (na de realisatie van de herinrichting Hoenderstraat)  zich  te blijven richten op de ontwikkelingen van de Merseloseweg. Mogelijk dat toekomstige plannen van het ziekenhuis Vie Curie ook van invloed kunnen zijn omdat de Merseloseweg immers een belangrijke toe- en afvoerweg is voor het ziekenhuis.